SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

45.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč. tekst) i članka 49. stavak 3. i 5. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13), općinski načelnik Općine Dobrinj dana 09. lipnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Članak 1.

Za člana Skupštine PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., kao predstavnika Općine Dobrinj, imenuje se Neven Komadina, općinski načelnik.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/17-01/23

URBROJ: 2142-04-02-17-1

Dobrinj, 09. lipnja 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ

Neven Komadina,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr