SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

41.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 14. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 53/10, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 7. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Članak 1.

U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Dobrinj, izabrani su:

1. Nikolina Jurić, za predsjednika

2. Darko Strčić, za člana

3. Ratko Turčić, za člana

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/3

URBROJ:2142-04-01-17-4

Dobrinj, 7. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjedatelj
Zoran Kirinčić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr