SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

43.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, (»Narodne novine« broj 82/15.), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16 ) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15), Općinska načelnica Općine Čavle dana 26. lipnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

U članove stožera jedinice lokalne samouprave imenuju se predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda Državne uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvene ustanove.

Članak 3.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Čavle imenuju se:

1.Dejan Ljubobratović - za načelnika Stožera (zamjenik općinske načelnice);

2.Dario Miculinić - zamjenik načelnika Stožera (viši stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Čavle);

3.Sanja Maršanić Juričić, predsjednica aktiva Dobrovoljnih darivatelja krvi Čavle;

4.Željko Šporer, predstavnik PUZS Rijeka;

5.Sanja Dokoza Matejčić, doktorica opće medicine u Zdravstvenoj stanici Čavle;

6.Jasmin Alibašić, predstavnik III. Policijske postaje Rijeka;

7.Vladimir Mohorić, zapovjednik DVD Čavle;

8.Igor Gunčić, pročelnik HGSS Rijeka.

9.Stanka Bušljeta, predsjednica aktiva Crvenog križa Čavle

10.Vanja Perić, zapovjednik postrojbe Civilne zaštite Općine Čavle

Članak 4.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 5.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju Načelnik Stožera ovlasti. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka ili na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Čavle.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle (Klasa: 021-05/13-01/06, Ur. broj: 2170-03- 13-01-11), odluka o izmjenama i dopunama Odluke o o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle (Klasa: 021-05/15-01/05, urbroj: 2170-03-15-01-3), Odluka o izmjenama i dopunama Stožera civilne zaštite Općine Čavle (KLASA: 022-05/16-01/39, Urbroj: 2170-03- 16-01-04).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 022-05/17-01/22

URBROJ: 2170-03-1701-12

Općinska načelnica

_______________________

Ivana Cvitan Polić, mag. cult.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr