SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

39.

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14 i 26/14, 27/15) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 27/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine, donijelo je

Općina Čavle

ODLUKU
o imenovanju Odbora za proračun i financije

I.

U Odbor za proračun i financije Općine Čavle, imenuju se:

1. ALEKSANDRA LAKIĆ - predsjednica

2. RADANA JURANIĆ - članica

3. VEDRAN STEFANOVIĆ - član

4. MARIJANA BAĆAC - član

5. ĐURĐICA FUĆAK - članica

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2170-03-17-01-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr