SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
OPĆINA BAŠKA

24.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinski načelnik Općine Baška, dana 07. srpnja 2017. godine, donio je

IZMJENU I DOPUNU
Plana prijma u službu u 2017. godini

I.

U Planu prijma u službu u 2017. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/17), u točki III. stavak 1., mijenja se i glasi:

»Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2017. godini, u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, planira se zaposliti:

.na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

-»viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo« u Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo - 1 izvršitelj,

-»komunalni redar« u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj.

.na određeno vrijeme, razdoblje svibanj - rujan 2017. godine, na radno mjesto »komunalni redar« u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 2 izvršitelja,
sve zbog povećanog obima posla, ali i uočenih problema u održavanju komunalnog reda tijekom turističke sezone.«

II.

Ova Izmjena i dopuna Plana objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 119-01/17-01/1

URBROJ: 2142-03-02/1-17-3

Baška, 07. srpnja 2017. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr