SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

47.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), članka 19. i članka 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 7. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor,
imenovanja i razrješenja

Članak 1.

U Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrani su:

1. DAVOR ALBANEZE, za predsjednika,

2. ADRIANA DOJČINOVIĆ, za članicu,

3. NIKOLA DUJMOVIĆ, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2142-06-17-01-6

Omišalj, 7. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjedatelj
Adriana Dojčinović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr