SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

36.

Na temelju članka 5., članka 6. i članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 23/11, 61/11, 27/13 i 48/13-proč. tekst i 2/14 - Odluka Ustavnog suda RH ) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s lista grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj
za III. i IV. tromjesečje 2017. godine

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 61.354,80 kn osigurana u Proračunu Općine Omišalj za 2017.godinu, namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 4.544,80 kn po vijećniku, te za svakog vijećnika podzastupljenog spola uvećano za 10% odnosno u iznosu od 4.999,28 kn kako slijedi:

Naziv Broj vijećnika Iznos

SDP 4+3+10% 33.177,04

HDZ 1+1+10% 9.544,08

Dina Blažević - HNS 1+10% 4.999,28

Nikola Dujmović - HL 1 4.544,80

Krešimir Kraljić 1 4.544,80

Zdravko Radović 1 4.544,80

UKUPNO 13 61.354,80

Članak 3.

Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj i člana Općinskog vijeća Općine Omišalj izabranog s liste grupe birača vrši Upravni odjel Općine Omišalj, na temelju izvješća Mandatnog odbora o rezultatima provedenih izbora za Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuje Upravni odjel na transakcijski račun političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj, a o broju transakcijskog računa za doznaku sredstava, nadležno tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15.dana od početka mandata, i o tome pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 4.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj i člana Općinskog vijeća Općine Omišalj izabranog s liste grupe birača doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-01/16-01/5

URBROJ:2142-06-17-01-10

Omišalj, 28. lipnja 2017.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr