SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

31.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJEOBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/16 i 9/17) članak 1. mijenja se i glasi:

»Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

                                   *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 3.781.850,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.201.526,00 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 1.207.645,00 kn, iz sredstava za posebne namjene-priključci u iznosu od 1.500,00 kn, iz naknade za legalizaciju u iznosu od 100.000,00 kn i iz općih prihoda u iznosu od 271.179,00 kn.

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 8.438.400,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 4.302.547,98 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 1.658.724,84 kn, iz pomoći u iznosu od 35.000,00 kn, iz primitaka u iznosu od 5.000,00 kn i iz općih prihoda u iznosu od 2.437.127,18 kn.

3. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 1.090.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju u ukupnom iznosu od 418.800,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 49.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene -katastar u iznosu od 110.000,00 kn i iz sredstava pomoći-sredstva ustupljena iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj u iznosu od 259.800,00 kn.

5. sredstva potrebna za izgradnju tržnice u iznosu od 71.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava općih prihoda.

6. potrebna za gradnju odnosno proširenje groblja u ukupnom iznosu od 2.095.500,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 110.000,00 kn, iz sredstava pomoći- sredstva ustupljena iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj u iznosu od 1.660.000,00 kn, iz sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 35.500,00 kn, iz sredstava za posebne namjene -katastar u iznosu od 140.000,00 kn, iz sredstava ostalih koncesija u iznosu od 150.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 7.753.073,98 kn.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-06-17-01-5

Omišalj, 28. lipnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr