SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

27.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Jelenje za 2016. utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 641.155,61 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske imovine
1.260.024,86 kn

3.Višak primitaka od financijske imovine 0,00 kn

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja iz članka 1. djelomično se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2016. godini u iznosu od 641.155,61 kn.

Članak 3.

Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 618.869,25 kn pokriva se prenesenim viškom prihoda iz 2015. godine koji je iznosio 886.612,56 kn.

Članak 4.

Višak prihoda iz prethodnog članka u iznosu od 267.743,31 kn rasporedit će se na pozicije rashoda i izdataka prilikom donošenja Proračuna Općine Jelenje, sukladno članku 49 Zakona o proračunu koji propisuje da se namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini prenose u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu objavom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 01.7.2017. godine.

KLASA:023-08/17-01/1

URBROJ:2170-04/17-01/12-4

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr