SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

16.

Na temelju članka 8. i 35. a u svezi s člankom 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službeni glasnik PGŽ« broj 33/09, 13/13 i 6/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Jelenje

Članak 1.

U članku 58. briše se stavak 1.

Članak 2.

Iza članka 58. dodaje se članak 58. a koji glasi:

» Prije nego što stupi na snagu opći akt objavljuju se u službenom glasilu Općine Jelenje.

Posebno Odlukom Općinsko vijeće utvrđuje naziv službenog glasila, način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.«

Članak 3.

Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-08/17-01/1

URBROJ:2170-04/17-01/1

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr