SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA VRBNIK

28.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 143/13 i 92/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 20. sjednici održanoj 14. veljače 2017. god. donosi

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na dijelu nekretnini oznake k.č. 9762/1 - upisane u vlastovnici kao javno dobro-putevi, u zk. ul.: POPIS I k.o. Vrbnik, površine 30 m2, oznake zemljišta put označeno na geodetskom situacijskom nacrtu koji je izradila Geodetska poslovnica »Geo- m« vl. Marijana Polonijo, Vrbnik, Draga 2.

Geodetski situacijski nacrt iz točke 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Na dijelu nekretnine iz članka ove Odluke status javnog dobra prestaje zbog toga što se navedeni dio nekretnine ne koristi kao javni put, već u naravi predstavlja dio okućnice uz k.č. 406/G k.o. Vrbnik u Risiki, te je potrebno donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu navedene nekretnine.

Članak 3.

Općinski sud u Rijeci Stalna služba u Krku kao nadležni zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da će na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vrbnik (OIB:80254949848) sa sjedištem u Vrbniku, Trg škujica 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:930-01/16-01/128

URBROJ:2142-07-03-17-2

Vrbnik, 14. veljače 2017.

OPĆINA VRBNIK

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Matej Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr