SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
GRAD RAB

51.

Na temelju točke 3.d Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini (»Narodne novine« broj 42/17), gradonačelnik Grada Raba, dana 30. lipnja 2017. godine, usvaja

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite
od požara na području Grada Raba za 2017. godinu

I.

Planom aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2017. godinu utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Raba koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2017. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2017. godinu.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Raba uključeni u protupožarnu sezonu 2017. godine su:

-gradonačelnik Grada Raba,

-Stožer civilne zaštite Grada Raba,

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab,

-Područna vatrogasna zajednica otoka Raba,

-Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti,

-Dundovo d.o.o. za komunalne djelatnosti,

-Hrvatske šume, Šumarija Rab,

-HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka - pogon Rab.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2017. godine izvršenjem zadaća iz Plana iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana su kontakt podaci odgovornih osoba u pravnim osobama iz točke II., koji nisu predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/17-02/16.

URBROJ:2169-01-01-17-03-1

Rab, 30. lipnja 2017.

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51280&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr