SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

12.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr.,13/13 i 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj dana 04. travnja 2017. donosi

ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA
OPĆINE MRKOPALJ ZA RAZDOBLJE
OD 2015. DO 2020. GODINE

I.

Usvaja se Strategija razvoja Općine Mrkopalj za razdoblje 2015. - 2020. godine

II.

Strategija razvoja Općine Mrkopalj za razdoblje 2015. - 2020. godine sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku.

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2112-05-01-17-5

Općina Mrkopalj, 04. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

PREDSJEDNIK
Miljenko Kauzlarić, v.r.

 

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr