SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

80.

Na temelju članka 51. stavka 2. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 52. stavka 1. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 26. lipnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju predstavnika
Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće
Lučke uprave Rijeka

I.

Marina Medarić, razrješuje se dužnosti predstavnice Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka.

II.

Prof. dr. sc. Pavao Komadina, imenuje se za predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka do isteka mandata razriješene članice iz točke I. ove Odluke, odnosno do 9. svibnja 2018. godine, a sukladno točki II. Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka (»Službene novine« broj 12/14).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/25

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-21

Rijeka, 26. lipnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr