SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

78.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 5., a u svezi s člankom 3. stavkom 4. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na konstituirajućoj sjednici od 19. lipnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izboru članova Mandatnog odbora

I. U Mandatni odbor Županijske skupštine Primorsko- goranske županije izabrani su:

1. SRĐAN SRDOČ, za predsjednika

2. ĐURĐICA TANCABEL, za članicu

3. ČEDOMIR DUNDOVIĆ, za člana

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/4

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-17

Rijeka, 19. lipnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjedateljica
Jasna Turak, dipl.iur.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr