SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

71.

Na temelju točke XIX. Odluke o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2017./2018. (»Narodne novine« broj 48/17), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Školskog odbora Glazbene škole Ivana MatetićaRonjgova Rijeka, Rijeka,Župan Primorsko-goranske županije, dana 19. lipnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane
troškove obrazovanja u Glazbenoj školi Ivana
Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka

I.

Daje se suglasnost Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini, kako slijedi:

-program osnovne glazbene škole - 2.100,00 kn,

-program srednje glazbene škole - 1.600,00 kn,

-škola može u cjelokupnom iznosu ili u visini od 50% iznosa osloboditi obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja

-korištenje instrumenta koji je školsko učilo, roditelji plaćaju 50,00 kn mjesečno.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/23

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-15

Rijeka, 12. lipnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr