SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
OPĆINA VRBNIK

26.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 42., 53. i 55. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/09, 33/09,15/13 i 25/13) te članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09,15/13 i 41/14) na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKA
o izboru članova Odbora za mandatna pitanja

Članak 1.

U Odbor za mandatna pitanja imenuje se predsjednik i dva člana:

1. Marina Polonijo Grdinić, predsjednik

2. Matej Polonijo, član

3. Vlado Šušak, član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 010-07/17-01/01

URBROJ: 2142-07-03-17-1

Vrbnik, 19. lipnja 2017.

Općinsko vijeće OpćineVrbnik

Predsjedavateljica
Jasna Turak, dipl.iur.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr