SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
OPĆINA VRBNIK

23.

Na temelju članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15), članka 89.st.1. i članka 90. stavak (4) Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/ 09, 15/13 i 25/13) te članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09,15/13 i 41/14) na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o prestanku mandata članovima Općinskog vijeća
i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova u
Općinskom vijeću Općine Vrbnik

Članak 1.

Utvrđuje se da 19. lipnja 2017. godine počinje mirovanje mandata članu Općinskog vijeća Općine Vrbnik DRAGANU ZAHIJI, po sili zakona.

Danom 19. lipnja 2017. godine dužnost člana Općinskog vijeća Općine Vrbnik počinje obnašati zamjenik člana MARINA POLONIJO GRDINIĆ.

Članak 1.

Utvrđuje se da 19. lipnja 2017. godine počinje mirovanje mandata članu Općinskog vijeća Općine Vrbnik MARIJI DUJMOVIĆ-PAVAN, po sili zakona.

Danom 19. lipnja 2017. godine dužnost člana Općinskog vijeća Općine Vrbnik počinje obnašati zamjenik člana IVAN VOLARIĆ.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 010-07/17-01/03

URBROJ: 2142-07-03-17-1

Vrbnik, 19. lipnja 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr