SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD KASTAV

31.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br.33/ 01, 60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA KASTVA

Članak 1.

HRVOJE PERIĆ, ing. prometa izabran je za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva.

Članak 2.

HRVOJE PERIĆ, ing. prometa počinje obnašati dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva s danom 26. lipnja 2017. godine.

HRVOJE PERIĆ, ing. prometao bnašat će dužnost iz stavka 1. volonterski i za to neće primati plaću već ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/05

URBROJ:2170-05-06/1-17-13

Kastav, 26. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:
Zemir Delić, dipl. oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr