SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD KASTAV

29.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br.33/ 01, 60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KASTVA

Članak 1.

ZEMIR DELIĆ, dipl. oec. izabran je za predsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva.

Članak 2.

ZEMIR DELIĆ, dipl. oec. počinje obnašati dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva s danom 26. lipnja 2017. godine.

ZEMIR DELIĆ, dipl. oec. obnašat će dužnost iz stavka 1. volonterski i za to neće primati

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/05

URBROJ:2170-05-06/1-17-11

Kastav, 26. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:
Zemir Delić, dipl. oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr