SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD KASTAV

27.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br.33/ 01, 60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13, i 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novinePrimorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
O IZBORU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE

Članak 1.

U Mandatnu komisiju izabrani su:

1. ANA SARŠON - predsjednica

2. JOSIP GABRIĆ - zamjenik predsjednice

3. MARIN RANČIĆ - član

4. ARSEN JARDAS - član

5. DAVID MAROT - član

Članak 2.

Djelokrug rada Komisije propisan je člankom 5. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« br. 37/09, 40/09, 18/13,25/13 i 18/15.)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/05

URBROJ: 2170-05-06/1-17- 9

Kastav, 26. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjedavajuća:
Jasna Turak, dipl. iur., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr