SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

70.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/ 17), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/ 16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. svibnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci, Rijeka

I.

Ida Mahmutefendić, predstavnik osnivača u Školskom odboru Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci, Rijeka razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Nikola Lazić, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Prve riječke hrvatske gimnazije u Rijeci, Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/21

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19

Rijeka, 29. svibnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina dipl. ing.6


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr