SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

68.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. i stavkom 4. istog članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/17), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. svibnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj

I.

Marin Soldičić, predstavnik osnivača u Školskom odboru Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Nađa Bojić Kesar, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/21

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-17

Rijeka, 29. svibnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr