SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

67.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/ 17), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/ 16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. svibnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Bakar, Bakar

I.

Silvia Grgić, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Bakar, Bakar razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Branka Jalšovec, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Bakar, Bakar.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/21

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-16

Rijeka, 29. svibnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr