SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
GRAD RAB

44.

Na temelju članka 35. stavak 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 23/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba

I.

Osniva se Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba.

II.

U Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba izabiru se:

1. SLOBODAN FRANKIĆ, oec., za predsjednika

2. VESNA BEG, za članicu

3. LORENA GVAČIĆ, za članicu

4. KRISTIJAN FAFANĐEL, za člana

5. SVJETLANA DUMIĆ, za članicu

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2169-01-02/3-17-2

Rab, 14. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA
PREDSJEDAVAJUĆI
KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Boris Bačić, dr. med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51280&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr