SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
GRAD RAB

39.

Temeljem članka 21. stavak 1. i 2. i članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16 i 47/16-Ispravak) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-Pročišćeni tekst i 19/15), gradonačelnik Grada Raba, dana 1. lipnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Grada Raba

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Raba imenuju se:

1.DENIS DEŽELJIN, zamjenik gradonačelnika Grada Raba, načelnik Stožera

2.MATKO KRSTAČIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, zamjenik načelnika Stožera

3.ŽELJKO PERAN, viši stručni savjetnik za hortikulturu u Savjetodavnoj službi, član

4.ZVONKO PULJAR-MATIĆ, pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, član

5.ZVONIMIR ŠPANJOL-PANDELO, predstojnik Ispostave Rab, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, član

6.CHRISTIAN GRCE, kapetan Ispostave Rab, Lučke kapetanije Rijeka, član

7.DADO KRSTINIĆ, načelnik Policijske postaje Rab, član

8.LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka, članica

9.MLADEN KUPARIĆ, direktor TD »Dundovo«,
član

10.IVAN LUŠIĆ, direktor TD »Vrelo«, član

11.MILIVOJ LIČINA, zapovjednik Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Rab, član

12.MARIJAN RIBARIĆ, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Rab, član

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Raba obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Raba obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Raba.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/15).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/17-02/6.

URBROJ:2169-01-01-17-01-1.

Rab, 1. lipnja 2017.

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51280&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr