SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

28.

KLASA: 400-01/16-01/5

URBROJ: 2142-06-17-01-8

Omišalj, 20. travnja 2017.

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br.87/08,136/12 i 15/15) i članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017.godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/16) Općinska načelnica Općine Omišalj donosi

O D L U K U
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Općine Omišalj za 2017. god. i projekcijama proračuna
za 2018. i 2019. god.

Članak 1.

Općinska načelnica Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Načelnica) preraspodjeljuje proračunska sredstva na stavkama unutar razdjela 002, glave: 00214, programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja te programa: Zaštita okoliša, Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Načelnica će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Općinsko vijeće Općine Omišalj u sklopu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu ili prilikom donošenja izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 3.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka je sastavni dio Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Općinska načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr