SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 14. Srijeda, 17. svibnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

63.

Na temelju članka 2. st. 4. i članka 6. st. 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/04), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15 i 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 27. travnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o proglašenju elementarne nepogode za Grad Novi
Vinodolski i Općinu Vrbnik

I.

Proglašavam elementarnu nepogodu za grad Novi Vinodolski i Općinu Vrbnik zbog šteta na vinogradima uzrokovanih jakim mrazom u jutarnjim satima dana 22. travnja 2017. godine.

Elementarna nepogoda - jaki mraz dana 22. travnja 2017. godine u ranim jutarnjim satima pogodila je pojedine dijelove Primorsko-goranske županije. Zbog posebne osjetljivosti zbog izbijanja pupova na lozi, jaki mraz je nanio štetu mladicama vinove loze u vinogradima na području Pavlomira u Gradu Novom Vinodolskom i u Vrbničkom polju na području Općine Vrbnik. Prema prvim procjenama na lokaciji Pavlomir došlo je do potpunog uništenja vinograda na površini od 30 hektara,a na lokaciji Vrbničkih polja procjenjuje se na pojedinim lokalitetima šteta od 90%.

Budući da je riječ o šteti od egzistencijalne važnosti za vinogradare i čije posljedice će se osjetiti i u narednim godinama, te prelazi sposobnosti lokalnih zajednica da ih same saniraju, a na zahtjev Grada Novog Vinodolskog i Općine Vrbnik, proglašava se elementarna nepogoda.

II.

Obvezuju se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Novog Vinodolskog i Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Vrbnik da u roku osam (8) dana od dana proglašenja elementarne nepogode izrade izvješće - prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave u Registar šteta od elementarnih nepogoda, te Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« , službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

KLASA: 361-07/17-01/2

URBROJ: 2170/1-01–3/3-17-2

Rijeka, 27. travnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr