SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
GRAD RAB

37.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15 ), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
O ZADUŽENJU GRADA RABA

Članak. 1.

Grad Rab zadužuje se za investiciju »Izgradnja Radne zone Mišnjak«.

Investicija »Izgradnja Radne zone Mišnjak« planirana je u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu u razdjelu 203, Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva, Kapitalni projekt K280102 Izgradnja poduzetničkih zona.

Članak 2.

Grad Rab kreditno će se zadužiti za realizaciju investicije iz članka 1. ove Odluke kod Privredne banke Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 kuna pod sljedećim uvjetima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grad Raba za zaključivanje Ugovora o dugoročnom kreditu, nakon donošenja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba za izdavanje zadužnice i mjenica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-17-4

Rab, 12. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1012&mjesto=51280&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr