SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

9.

Na temelju odredbi članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16.) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 34/09, 13/13 i 19/13 ) Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 04. travnja 2017.g. donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine, te utvrđuje namjena i raspodjela viška prihoda utvrđenim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2016.g. u iznosu od 17.452,73 kn, a koji se sastoji od od manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 315.518,76 kn i viška prihoda i primitaka u 2016.godini u iznosu od 332.971,49 kn

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godšnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu, na dan 31. prosinca 2016. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211-Višak prihoda poslovanja u iznosu od 731.108,45 kn i viškom primitaka od financijke imovine na računu 92213-Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 14.711,27 kn pokrit će se manjak prihoda od financijske imovine na računu 92223-Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 745.819,72 kn.

Članak 4.

Utvrđeni višak prihoda i primitaka u iznosu od 17.452,73 kn preraspodjelit će se u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.godinu.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/17-01/01

Ur.broj: 2112-05-01-17-16

Mrkopalj:,04.04.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr