SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

2.

Temeljem odredbi članaka 108., 109., 110., 111. i 112. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08; 136/12 i 15/15 ) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko - goranske županije »broj 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst) ,Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29 sjednici održanoj 05. travnja 2017.godine donijelo je:

G O DI Š N J I O B R A Č U N
Proračuna Vinodolske općine za 2016. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Vinodolske općine za 2016.godinu ( u daljnjem tekstu : Godišnji obračun ) sadrži:

Prihodi i primici po
Bilanci 31.12.2016.g. 15.800.181,79 kn

Stanje žiro računa i blagajne
31.12.2016.g. 288.164,60 kn

Ostvareni rashodi i izdaci po
Bilanci 31.12.2016.g. 15.800.618,23 kn

Manjak prihoda i primitaka -436,44 kn

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima
na dan 31.12.2016.g.

-dospjele obaveze 783.130,00 kn

-nedospjele obaveze 5.506.039,00 kn

Članak 3.

Dospjele obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Prihoda proračuna Općine za 2017.g. 783.130,00 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31.12.2016.g. od 288.164,60 kn prenosi se kao financijska imovina u 2017.godinu sa danom 01.01.2017.g. i koristi se za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01.01.2017.g. do 17.01.2017.g.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio godišnjeg obračuna za 2016. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ:2107-03/17-01-278

Bribir, 05. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić dipl.ing.v.r

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2016. / 4

OD 01.01.16. DO 31.12.16.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr