SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA VRBNIK

14.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/ 09, 33/09,15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 21. sjednici koja je održana 11. travnja 2017. godine, donijelo

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik

1.Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne oznake k.č. broj 9762/1, k.o. Vrbnik, površine 30 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 597,32 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 17.919,60 kn.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 12. ožujka 2017. godine u Novom listu i mrežnim stranicama Općine Vrbnik, utvrđuje se KOSEC BRIGITA iz SLOVENIJE, Prešernova cesta 34, Mengeš.

3.Na temelju ove Odluke, Općinska načelnica sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s KOSEC BRIGITOM iz SLOVENIJE, Prešernova cesta 34, Mengeš, kao kupcem.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 930-01/16-01/128

URBROJ: 2142-07-01-17-5

Vrbnik, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr