SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA VRBNIK

11.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik temeljem članka 13. točke 7. Zakona o zaštiti od požara ( »Narodne novine«, broj 92/2010. ), te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine PGŽ«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) u postupku usklađivanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Vrbnik, na svojoj 21. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU O USKLAĐENOSTI
REVIZIJE PROCJENE UGROŽENOSTI OD
POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
TE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

Usvaja se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik čiji je sastavni dio Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik koja je ažurirana 2017.godine s Tabelarnim dijelom Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik koje su ažurirane za 2017. godinu.

Članak 2.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik i s Tabelarni dio Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik ovjereni su pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni su dio ove Odluke i ne objavljuju se.

Na mrežnim stranicama Općine Vrbnik www.opcina- vrbnik.hr objavit će se Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik, ažurirano 2017. godine.

Jedan primjerak čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:810-01/17-01/03

URBROJ:2142-07-03-17-2

Vrbnik, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr