SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA VRBNIK

8.

Na temelju članka 11.stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 26. stavku 1. i 2. Zakona o koncesijama (Narodne novine 143/12), članku 42. Statuta Općine Vrbnik («Službene novine Primorsko-goranske županije«, 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 21. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se ponuditi potpisivanje ugovora o davanju koncesije za poslove
naplate parkiranja autobusa u naselju Vrbnik na
parkiralištu autobusa Japnenica

Članak 1.

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa u naselju Vrbnik na parkiralištu autobusa Japnenica ponudit će se:

CRTORAD d.o.o.
Varaždinska ulica, odvojak III
42000 Varaždin

Članak 2.

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa u naselju Vrbnik na parkiralištu autobusa Japnenica sklopit će se na vrijeme od 30.4. 2017. do 29.4. 2022. godine.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj iz članka 1. ove Odluke dužan je poslove obavljati po cijenama koje su navedene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti za poslove naplate parkiranja autobusa u naselju Vrbnik na parkiralištu autobusa u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 1. ožujka 2017. pod brojem 2017/S 01K-0003842 i prihvaćene su od strane Općinskog vijeća.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Vrbnik da može s odabranim ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa u naselju Vrbnik na parkiralištu autobusa Japnenica.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze potpisnika ugovora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:363-02/17-01/02

URBROJ:2142-07-01-17-1

Vrbnik, 11.travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr