SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

24.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) te članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Punat donosi

PRAVILNIK
o dopuni Dodatka I Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Dodatku I. - u sistematizaciji radnih mjesta Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/13, 27/14, 42/14 i 24/15) mijenja se opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja kod radnog mjesta broj 13. Komunalni redar tako da umjesto teksta: »srednja stručna sprema tehničkog smjera« treba stajati tekst: »srednja stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera ili gimnazija.«

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat i Dodatka I ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«

KLASA:110-01/14-01/1

URBROJ:2142-02-02/1-17-12

Punat, 11. travnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr