SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), a u vezi s člankom 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/16 i 27/16) članak 30. mijenja se i glasi:

»Visina zakupnine po m2 zemljišta iznosi:

-5,00 kn/mjesečno za privatne potrebe (npr. parkirališno mjesto, uređenje okućnice i sl.),

-7,00 kn/godišnje za potrebe obavljanja proizvodne djelatnosti,

-20,00 kn/godišnje za potrebe obavljanja turističke djelatnosti - kampovi, korištenja zemljišta za postavljanje infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme,

-30,00 kn/godišnje za potrebe obavljanja trgovačke i nautičke djelatnosti.

Zakupnina se plaća jednom godišnje i to unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Ako ugovorena zakupnina iznosi 10.000,00 kn i više moguće je ugovorom odrediti plaćanje u najviše 4 obroka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-19

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1011&mjesto=51521&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr