SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

17.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13) , članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi

1. DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba razvoja civilnog društva na području
Općine Punat u 2017. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/16) u članak 2. točki 1. u tabličnom prikazu dodaje se alineja »donacije civilno društvo-razne u iznosu od 16.000,00 kn«.

Članak 2.

Ove 1. dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-12

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr