SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

26.

Temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150711, 144/12, 19/13 i 137/ 15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU

I.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Čavle za poduzimanje svih radnji, te potpisivanje svih dokumenata i Ugovora o partnerstvu s Primorsko goranskom županijom vezanog za projekt Kulturno-turistička ruta »Putovima Frankopana«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/04

URBROJ:2170-03-17-01-3

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr