SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD CRES

17.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136 /12.15/15,) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09, 14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 07. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2016. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi za 2016. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu proračuna u kojem su razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2017. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 401-01/17-1/12

Ur. broj: 2213/02-01-01-17-5

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr