SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD CRES

14.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87 /08. i 136/12.,15/15.), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br 124/14.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/ 09.,14/13.), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 07. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
O REZULTATU POSLOVANJA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena i raspodjela ostvarenog rezultata poslovanja utvrđenog financijskim izvještajima Grada Cresa za 2016. godinu.

Članak 2.

Izvršenjem proračuna Grada Cresa za 2016. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

-ukupno ostvarene prihode u
iznosu od 29.086.223,85 kn

-ukupno izvršene rashode u
iznosu od 28.542.897,68 kn

-višak prihoda nad rashodima 543.326,17 kn

Članak 3.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 543.326,17 kn utvrđen na skupini računa 922 rasporedit će se u proračun Grada Cresa za 2017. godinu prema izvorima financiranja i prema proračunskim korisnicima prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa.

Višak prihoda Grada Cresa u iznosu od 512.481,69 kn rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Izgradnja prometnice Volnik s pratećom
infrastrukturom: 300.000,00 kn

-Autobusni kolodvor s javnom rasvjetom: 175.481,69 kn

-Održavanje pomorskog dobra: 37.000,00 kn.

Višak prihoda Dječjeg vrtića Girice u iznosu od 5.213,19 kn rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Nabava opreme za potrebe Dječjeg vrtića 5.213,19 kn

Višak prihoda Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića u iznosu od 7.312,15 kn rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Ostali rashodi za zaposlene 7.312,15 kn

Višak prihoda Creskog muzeja iznosu od 18.319,14 kn rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Programske aktivnosti - izložbe 18.319,14 kn

Članak 4.

Višku prihoda utvrđenom u članku 2. ove Odluke potrebno je dodati neutrošena sredstva iz udjela u porezu na dohodak izdvojena na poziciji ministarstva nadležnog za otoke u iznosu od 254.088,49 kn.

Sredstva u iznosu od 254.088,49 kn rasporedit će se prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2017. godinu za sljedeće namjene:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 254.088,49 kn

Članak 5.

Rezultat poslovanja proračuna Grada Cresa za 2016. godinu uvrstit će se u Odluku o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2017. godinu

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa:400-01/17-01/8

Ur. broj:2213/02-01-01-17-2

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr