SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
GRAD RAB

30.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/ 03-ispravak, 100/04, 87/09, 88/10,61/11, 25/12,136/12, 157/ 13 i 152/14), članka 5. Odluke o visini spomeničke rente Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13- pročišćeni tekst i 19/15 ), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 4. travnja 2017. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Članak 3. Programa utroška spomeničke rente za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/16) mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu u iznosu od 260.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi :

1. Popravak crkve sv. Franje iznos od 160.000,00 kn

2. Popravak crkve sv. Antona iznos od 50.000,00 kn i

3.Uređenje utvrde sv. Damjan - projektna dokumentacija iznos od 50.000,00 kuna.

Članak 2.

Ove Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-17-30

Rab, 04. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1010&mjesto=51280&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr