SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
GRAD RAB

27.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Odluka o prestanku važenja Uredbe, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 4. travnja 2017. donijelo je

I. izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom I. izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu su: 15.114.000,00 kn

1 Komunalni doprinos 4.600.000,00 kn

2. Ostali proračunski prihodi 1.962.000,00 kn

3. Pomoći kapitalni projekti 6.400.000,00 kn

4. Pomoći Grad Rab 2.152.000,00 kn

UKUPNO: 15.114.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovih I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-17-27

Rab, 4. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1010&mjesto=51280&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr