SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

27.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Omišalj od 16. prosinca 2016.g., Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. veljače 2017 godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova na
području općine Omišalj

Članak 1.

Ovom odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova na području općine Omišalj tj. određuju se vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi radovi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor i prekršajne odredbe.

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevine.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na područje općine Omišalj.

Članak 4.

Izvođenje radova iz članaka 2. i 3. ove Odluke zabranjuje se za vrijeme turističke sezone, u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 5.

Iznimno od odredaba članaka 2., 3. i 4. ove Odluke, Općinski načelnik Općine Omišalj može odobriti izvođenje predmetnih radova, ako se radi o:

-radovima koje je potrebno izvesti kao hitne intervencije,

-radovima od značaja za turizam i gospodarstvo,

-radovima na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno o većim projektima od posebnog interesa.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 7.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako kao izvođač izvodi radove protivno člancima 2., 3. i 4. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/15).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/1

URBROJ: 2142-06-17-01-10

Omišalj, 2. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr