SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

26.

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/16), iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:

»Općina Omišalj će izdati suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk za »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u iznosu od 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega je pripadajući iznos jamstva Općine Omišalj 17,81% i iznosi 8,014.500,00 kn uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše ugovore o zaduživanju i instrumente osiguranja naplate obveza po kreditu i danom jamstvu, zadužnice i bjanko mjenice s mjeničnim očitovanjem.«

Članak 2.

Ova dopuna Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-06-17-01-23

Omišalj, 30. ožujka 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr