SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

25.

Na temelju članaka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/16) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

Općina Omišalj daje suglasnost Ponikve voda d.o.o Krk, Vršanska 23, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

-korištenje kredita do 30.06.2020. godine koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja,

-rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2020. godine, a zadnja 30.06.2030. godine,

-kamatna stopa: 2,50% fiksna, obračunava se polugodišnje,

-interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno,

-naknada za obradu: 0,8% jednokratno.

Članak 2.

Općina Omišalj daje jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 23, za ispunjenje obveze putem financijskog kredita za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u iznosu od 8,014.500,00 kn, što čini pripadajući iznos od 17,81% od ugovorenog kredita, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Članak 3.

Ponikve voda d.o.o Krk će se zadužiti u iznosu od 45.000.000,00 kn pod uvjetima koje daje Hrvatska banka za obnovu i razvitak za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Republike Hrvatske (III faza).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-06-17-01-22

Omišalj, 30. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr