SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

16.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 26/03 -proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 38. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko -goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/16) članak 1. mijenja se i glasi:

»Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1.sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.925.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.805.176,00 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 1.397.645,00 kn, iz sredstava za posebne namjene-priključci u iznosu od 1.000,00 kn, iz naknade za legalizaciju u iznosu od 100.000,00 kn, iz pomoći u iznosu od 350.000,00 kn i iz općih prihoda u iznosu od 271.179,00 kn.

2.sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 8.080.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 3.427.497,98 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 2.715.124,84 kn, iz općih primitaka u iznosu od 1.932.377,18 kn i iz primitaka u iznosu od 5.000,00 kn..

3.sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 1.050.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4.sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju u ukupnom iznosu od 290.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 140.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene -katastar u iznosu od 110.000,00 kn i iz sredstava pomoći- sredstva ustupljena iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj u iznosu od 40.000,00 kn.

5.sredstva potrebna za gradnju odnosno proširenje groblja u ukupnom iznosu od 2.200.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kn, iz sredstava pomoći- sredstva ustupljena iz poreza na dohodak koji je ostvaren na podru čju Općine Omišalj u iznosu od 1.500.000,00 kn, iz sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 50.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene -katastar u iznosu od 190.000,00 kn, iz sredstava ostalih koncesija u iznosu od 100.000,00 kn i iz sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 160.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 8.232.673,98 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-06-17-01-7

Omišalj, 30. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr