SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

15.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br.87/08,136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. godine donosi

Prve izmjene i dopune
PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ za 2017. god. i projekcija za 2018. i 2019. god.

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2017.god. i projekcijama za 2018. i 2019.god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.33/16 u daljnjem tekstu:Proračun) članak 1. mijenja se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u općem dijelu Proračuna, a u posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Prve izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017. - 2019. godine sadrže razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. RAZVOJNI PROGRAMI

Članak 4.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/16-01/5

Ur.broj: 2142-06-17-01-7

OMIŠALJ, 30.03.2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr