SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

13.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«br. 87/08,136/12 i 15/15),članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine br.24/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 30.ožujka 2017. godine donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
OMIŠALJ ZA 2016.GOD.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:Godišnji izvještaj), sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja izvršeni su kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ - Organizacijska klasifikacija

Članak 3.

Godišnje izvršenje posebnog djela Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji daje se u nastavku kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ - Ekonomska klasifikacija

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju posebnog djela Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ - Programska klasifikacija

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju posebnog djela Proračuna po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) iskazuje se u sljedećoj tablici:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016. - 2018. godine sadrži razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

III. RAZVOJNI PROGRAMI

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/16-01/5

Ur.broj: 2142-06-17-01-6

Omišalj, 30.03.2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr