SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

24.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnjiNarodne novine«, broj 153/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-DubašnicaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 15. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica, odnosno određuju vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, te se propisuje nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

U kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, u vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na svim područjima Općine Malinska-Dubašnica zabranjuje se izgradnja svih vrsta građevina, osim izgradnje građevina za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, te uklanjanja građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog tijela državne vlasti.

Od zabrane iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se područja poslovnih zona i izvan građevinskog područja u Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Zabrana iz ove Odluke odnosi na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 4.

Iznimno, općinski načelnik može svojom odlukom privremeno odobriti izvođenje građevinskih radova u slučajevima:

-potrebe hitnih radova na popravcima objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi,

-nužnih radova na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, odnosno kada se radi o radovima čije bi neizvođenje prouzročilo ugrozu ili otežalo životne uvjete.

-kada se radi o izvođenju radova na većim projektima od posebnog interesa.

Članak 5.

Ova Odluka automatizmom se stavlja van snage u slučaju prirodne katastrofe odnosno javne ugroze.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar.

Članak 7.

U obavljanju nadzora komunalni redar postupa sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekcijiNarodne novine« broj 153/13).

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radoviSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 3/16)

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 360-01/14-01/5

URBROJ: 2142/05-01-16-9

Malinska, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr