SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/ 17), članka 48. stavka 1. alineje 1. Statuta Tehničke škole Rijeka, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primor sko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/ 15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 27. ožujka 2017. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Tehničke škole, Rijeka

I.

Damir Baršić Derenčin, predstavnik osnivača u Školskom odboru Tehničke škole, Rijeka razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Ivana Prica, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Tehničke škole, Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/12

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-24

Rijeka, 27. ožujka 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr